www.srebrnykruk.pl

strzalka

O książce


Efektem mojego „zbieractwa informacji” jest powstanie projektu, który nazwałem roboczo „Abc złotnictwa. Podstawy artystycznej obróbki metalu”. Wiadomości uszeregowałem w czterech głównych tematycznych grupach (podział ten nie jest formalny, ale wynika z omawianych treści).

Pierwsza zapoznaje z metalami, z ich podstawowymi właściwościami chemicznymi i mechanicznymi. Ze spoosbami ich uzyskiwania, topienia oraz łączenia (lutowanie, spawanie). Omawia także przygotowanie warsztatu do pracy, rodzaje prac ślusarskich i wykończeniowych artystycznych przedmiotów wytwarzanych z metalu.

Druga grupa tematów – rozdziałów, koncentruje się na opisie tradycyjnych technik złotniczych takich jak; filigran, inkrustracja, niello, wytrawianie dekoracyjne, sztancowanie, wyoblanie, czyli kształtowanie blach. Omawiane są również emaliarstwo, grawerstwo, odlewnictwo artystyczne oraz kowalstwo artystyczne. Przedstawione będą także techniki zdobywające co raz szerszą popularność w swiecie zachodnum tj. mokume-gane, keum-boo i metal-clay.

Trzecia grupa tematów porusza zagadnienia zwiazane z gemmologią, obróbką i oprawianiem kamieni szlachetnych i ozdobnych. Charakteryzuje także najpopularniejsze kamienie jubilerskie. Zapoznaje w końcu z technologią sporządzania podstawowych elementów i  kompletnych wyrobów jubilerskich.

Grupa czwarta to problematyka prawna i uzupełniajaca wiedzę przydatną w złotnictwie. Koncentruje się na ustawodastwie probierczym, metodach badania stopów metali szlachetnych i obliczeniach złotniczych. Porusza także zagadnienia numizmatyczne, rysunku technicznego oraz substancji chemicznych stosowanych w artystycznej obróbce metali. Całość zamyka bibliografia, podająca źródła pisane (książki, wydawnictwa), strony internetowe, a także pochodzenie i autorów wykorzystywanych ilustracjii.

Szczegółowy wykaz zakładanych do omówienia zagadnień, przedstawia spis treści oraz wykaz rozdziałów, zawierające zaplanowane do publikacji rozdziały.

Aby umozliwić czytelnikom zapoznanie się z zawartością e-boka o roboczej nazwie ABC ARTYSTYCZNEJ OBRÓBKI METALU można tutaj pobrać część pierwszą publikacji.

SPIS TREŚCI WYKAZ ROZDZIAŁÓW