www.srebrnykruk.pl

strzalka

O autorze czyli, o mnie


Ciekawość poznania ręcznych rzemieślniczych metod kształtowania metalowych, autorskich, wyrobów zdobniczych nurtowała mnie już praktycznie od dzieciństwa. Jednakże proza życia skierowała moją zawodowa działalność na odmienne tory. Dopiero niedawno znalazłem czas i możliwość by zaspokoić swoją ciekawość. Rozpocząłem poszukiwania wiedzy w tej tematyce, od ukończenia kursu biżuterii artystycznej w Warszawskim Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki”, a następnie policealnej szkoły (nr 35 im. J. Kilińskiego także w Warszawie) o kierunku złotnik – jubiler. W trakcie poznawania zasad wykonywania wyrobów jubilerskich w tych dwóch placówkach, pomimo starań dołożonych przez prowadzących zajęcia, ciekawość moja nie została w pełni zaspokojona (z uwagi na zbyt małą ilość czasu). Podjąłem, zatem samodzielne próby zgłębiania wiedzy w tym zakresie. Wycinanie piłką włosową Materiały źródłowe poświęcone tej dziedzinie są rozproszone w wielu miejscach (książkach, czasopismach czy też na stronach internetowych), a ich dostępność jest często utrudniona. Na rynku nie ma w praktyce jednej pozycji, która by w sposób w miarę kompleksowy omawiała podstawowe zagadnienia związane z artystyczną obróbką metalu. Dlatego też podjąłem się próby zgromadzenia wiedzy w tym zakresie. Poszukiwania informacji dla własnych potrzeb, nasunęły mi myśl iż może dobrze było by opracować uzyskane informacje w formie zwartej np. książki, e-boka lub strony www i udostępnić zgromadzoną wiedzę osobom zainteresowanym tymi zagadnieniami.

Każdy czytelnik musi zdawać sobie sprawę z faktu, iż wiedza teoretyczna przedstawiona na tej stronie, służy wyłącznie zapoznaniu i wprowadzeniu do opanowania podstawowych umiejętności takich jak wykonanie obrączki, pierścionka, kolczyków czy oprawiania kamieni jubilerskich. Trzeba pamiętać, że tylko praktyka w połączeniu z teorią daje możliwość pełnej realizacji wizji twórczej każdego artysty, rzemieślnika bądź hobbysty.

Zapraszam do zapoznawania sie z tekstami publikowanymi na blogu oraz stronie srebrny kruk. Mam nadzieje że informacje które będą udostępniane, ułatwią przygodę z samodzielnym wykonywaniem biżuterii lub innych dekoracyjnych przedmiotów.