www.srebrnykruk.pl

strzalka

Rozpoznawanie fałszywych monet


Rozpoznawanie fałszywych monet wymaga znajomość właściwości fizycznych i chemicznych metali z których wytwarza się monety prawdziwe i ich falsyfikaty. Najprostszą, ale dość zawodną metodą jest sprawdzanie dźwięku monety uderzanej o marmurową płytę. Moneta prawdziwa wyda czysty, głośny, typowy dla srebra bądź niklu dźwięk a fałszywa da dźwięk słaby i matowy. Jednakże jak już wspomniano metoda ta nie daje 100 % pewności gdyż zdarzają się monety prawdziwe wadliwie wyprodukowane, które nie wydają właściwego dźwięku.

Wiele lepszym niemalże pewnym sposobem badania autentyczności monet jest badanie wagą ich masy. Falsyfikaty z uwagi na wytwarzanie ich z metali o mniejszym ciężarze właściwym od srebra bądź złota, mają znacznie mniejszą masę od prawdziwych.

Bardzo dobrze w rozpoznawaniu monet srebrnych i niklowych sprawdza się ciecz probiercza nr 9, czyli roztwór siarczanu lub azotanu srebra. Po zakropleniu badanej monety, natychmiast wytworzy się na niej, gdy jest ona falsyfikatem ciemnobrunatna palma, niepowstająca na monetach prawdziwych srebrnych i niklowych.

Monety niklowe od falsyfikatów da się także rozpoznać wykorzystując magnes, który przyciąga do siebie prawdziwe monety niklowe a nie działa na fałszywe.

Monety złote najczęściej fałszuje się z zastosowaniem metod takich jak te wymienione poniżej.


33.2.1. Sposób badania monet


Przy sprawdzaniu monet trzeba pamiętać o ich cenie dewizowej i numizmatycznej, musi być ono prowadzone metodą gwarantującą zachowanie ich pełnej wartości. Wykonuje się je dokonując pomiarów masy, próby, barwy i porównując otrzymane wyniki z danymi zawartymi w specjalistycznych katalogach a ich zgodność z tymi danymi jest gwarantem autentyczności badanej monety.

Do badania autentyczności monet wykorzystuje się narzędzia takie jak; dokładna waga z kompletem odważników, mikrometr zewnętrzny, suwmiarka, lupa z powiększeniem ×5, iglice, ciecze probiercze i kamień probierczy.

Powszechnie dostępne specjalne katalogi numizmatyczne zawierają dokładne dane monet złotych i srebrnych. Można w nich zazwyczaj znaleźć informacje o nominale, średnicy, wadze, nakładzie, rodzaju metalu i jego próbie oraz dacie emisji, mennicy, emitencie a także rodzaju stempla.