www.srebrnykruk.pl

strzalka

Zasady bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z substancjami chemicznymi


Używając w trakcie artystycznej obróbki metali licznych substancji chemicznych nie można zapomnieć o tym, iż często stwarzają one różne niebezpieczeństwa. Przykładowo, pracując z kwasami należy zdawać sobie sprawę z tego, że działają one drażnią na skórę powodując oparzenia. Kwas solny i jego pary energicznie atakują metale takie jak cynk bądź miedź, niszcząc niezabezpieczone części aparatury czy też niedostatecznie izolowane przewody elektryczne itp. Natomiast reakcji kwasu siarkowego z metalami towarzyszy wydzielanie się niebezpiecznych gazów takich jak wodór i arsenowodór. w związku z możliwością wystąpienia wielu różnorakich zagrożeń, należy przestrzegać n/wym. ogólnych zasad bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi.