www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Walcowanie

Praca walcarką


Walcarka to nieskomplikowane narzędzie o dość prostej i intuicyjnej obsłudze. Te same podstawowe zasady dotyczą ich wszystkich, a jedynymi różnicami są specyficzne możliwości.


prace-zlotnicze-zdjecie-nr-29-48-10-walcowanie-walcarka
Zdjęcie. Ręczna walcarka jubilerska. A – pokrętło regulacji grubości, B – korba dźwigni napędowej, C – wałki.

Pokrętło do regulacji grubości służy do ustawiania szerokości szczeliny między rolkami walcarki. Obracanie pokrętła w górnej części walcarki w lewo lub w prawo, spowoduje zwiększenie (rozsunięcie) bądź zmniejszenie (zbliżenie) odstępu między walcami.

Równomierne odstępy między rolkami na całej ich długości zapewnią uzyskanie takiej samej grubości obrabianego półwyrobu. Dlatego ważnym jest przed przystąpieniem do pracy sprawdzenie równoległości ustawienia walców w stosunku do siebie. Zazwyczaj rozregulowanie położenia walców ma miejsce, gdy urządzenie było wykorzystywane przez dłuższy czas, albo po jego montażu po zakupie. Regulację równoległości rolek powinno wykonać się zgodnie z opisem w instrukcji obsługi urządzenia. Ogólna zasada jest taka, że górny walc należy zbliżyć do dolnego, tak blisko siebie, jak to tylko możliwe. Im mniejsza szczelina, tym łatwiej będzie zobaczyć jak wyrównane są względem siebie walce. Najczęściej czynność tą daje się wykonać za pomocą obrotu jednego lub dwóch pokręteł.

Korba ręczna jest to, dźwignia, która wykorzystywana jest do napędzania wałków. Podczas obracania, pracuje się nią odpychając ją od, a nie ciągnąc do siebie. To czy, dźwignię obraca się w prawo, czy w lewo, zależy od tego po której stronie walców stoimy. Zawsze najlepiej jest to robić dominującym ramieniem.

Podczas walcowania, formowany materiał wkładany jest zawsze tą samą stroną między walce, aby ułatwić sobie pracę dobrze jest za pomocą np. markera oznaczyć część metalu, która jest podawana obróbce jako pierwsza. Wprowadza się go do walcarki w ten sposób, aż do momentu w którym się utwardzi i zostanie wówczas wyżarzony, co ma zapobiegać utwardzaniu i pękaniu materiału. Metal należy wyżarzać po około czterech przejściach przez walcarkę. Wyżarzanie prowadzi się także po zmianie płaszczyzny lub kierunek walcowania.

Po każdym przejściu obrabianego materiału przez walce sprawdza się czy: nie pęka, nie kruszy się lub nie złuszcza się.

Zmniejszanie grubości materiału wykonuje się stopniowo, co zapobiegnie jego perforacji i pękaniu. W pierwszym kroku wprowadza się np. arkusz blachy między rolki walcarki i następnie reguluje pokrętłem do regulacji grubości, szerokość szczeliny między wałkami. Gdy uzyska się efekt dopasowania szczeliny między walcami do grubości blachy, obracając dźwignią napędową przesuwa się obrabiany arkusz. Po jego przejściu przez walce wyjmujemy go z drugiej strony. Ten pierwszy obrót zapewne nie zmniejszy grubości materiału, ale będzie stanowić ustawienia początkowe. Następnie obraca się pokrętło regulacji grubości o 90o i przesuwa metal pomiędzy walcami. Czynność regulacji grubości i walcowania wykonuje się, aż do uzyskania oczekiwanej grubości metalu.

W zależności od konstrukcji kół zębatych walcarki, obrót o 90o pokrętłem regulacji grubości, może przynieść niezbyt duże efekty, wówczas trzeba zakres obrotu zwiększyć.


Praca walcarką - www.srebrnykruk.pl