www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Odlewnictwo artystyczne

Odlewanie techniką na wytapiany model


Pierwsze ślady stosowania metody odlewania na wytapiany model pochodzą ze starożytności z Egiptu, antycznej Grecji i Rzymu. Sedno tej techniki, opiera się na wykorzystywaniu modeli jednorazowych, wytapianych z wnęki formy na wskutek jej ogrzania. Pod wpływem temperatury model topi się i wypływa z formy.


Zapewnia to kompletność formy, brak płaszczyzn podziału oraz możliwość wykonania formy odlewniczej o złożonych kształtach w miarę nieskomplikowany sposób. Praktycznie wykorzystywane są trzy sposoby wykonania modelu woskowego oraz formy odlewniczej. Uzależnione są one od wielkości odlewu i dzieli się je na; dla figur dużych, odlewów o średniej wielkości oraz ozdób jubilerskich z metali szlachetnych. Bliżej zapoznamy się z metoda trzecią z kolei, powszechnie wykorzystywaną w wyrobie ozdób jubilerskich.

techniki-odlewnicwto-rysunek-nr-17-3
Rysunek. Etapy wykonania odlewu. A – rysunek gotowego wyrobu, B – rysunek odlewu, C – model, D – rdzennica, E – złożona forma odlewnicza, F – wybity odlew; 1 – naddatek, 2 – znaki rdzeniowe, 3 – połówki rdzennicy, 4 – rdzeń, 5 – skrzynki formierskie, 6 – gniazda rdzeniowe, 7 – forma układu wlewowego, 8 – układ wlewowy.

Pierwszą czynnością jest wykonanie projektu wyrobu uwzględniającego skurcz odlewniczy oraz inne warunki takie jak; taką sama grubość ścianek odlewu, czy prawidłowo dobrane promienie odlewnicze.

Projekt ten uzupełniony o modele kanału wlewowego jest bazą wyjściową do wykonania metalowego modelu wzorcowego wyrobu. Następnie z modelu wzorca, przygotowuje się matrycę gumową, a w produkcji seryjnej rozbieralną matryce metalową. Dalej, w matrycę wtryskiwana jest mieszanka modelowa o specjalnym składzie takim jak; 95 % parafiny oraz 5 % polietylenu17-6. Wykorzystując gumowe matryce bądź sporządzając odlewy ażurowych cienkościennych modeli, mieszankę modelową topi się podgrzewając ją do 80oC. Po czym wtryskuje się ją do wnęki matrycy w stanie ciekłym, pod ciśnieniem utrzymywanym przez czas niezbędny do jej zestalenia.

Natomiast do matryc metalowych uprzednio pokrytych olejem rycynowym, rozpuszczonym w spirytusie, wtłacza się mieszankę modelową o gęstości ciasta pod stosownie podwyższonym ciśnieniem. W analogiczny sposób wytwarza się modele wlewu głównego. Są one także elementem montażowym, do którego przylutowuje się pojedyncze modele przedmiotów.

Tym sposobem konstruuje się pojedynczy duży zestaw modelowy (tzw. choinkę).

techniki-odlewnicwto-zdjecie-choinka-3
Zdjęcie. Układ wlewowy odlewu biżuterii, tzw. choinka.

Kolejnym zabiegiem jest oczyszczenie zestawu przez jego zanurzenie w środkach odtłuszczających takich jak aceton oraz pokrycie, poprzez zatopienie ceramicznym materiałem ognioodpornym. Może nim być np. mieszanina 60 do 70 % marszalitu17-7 i 30 do 40 % zhydrolizowanego krzemianu etylu. Jego gęstość dobiera się tak, by była rzadsza dla wyrobów o drobnych głębokich wnękach i gęstsza dla prostych modeli.

Po spłynięciu nadmiaru mieszaniny ceramicznej, zestaw obsypuje się drobno zmielony kwarcem bądź piaskiem kwarcowym 17-8 i następnie suszy się w powietrzu w temperaturze pokojowej, przez czas od 35 do 40 minut. Zabieg powtarza się cztery do pięciu razy, aż do otrzymania warstwy o odpowiedniej grubości. Za drugim razem powłokę ceramiczną suszy się w atmosferze nasyconej parami amoniaku przez okres od 25 do 30 minut. Następnie, znów suszy w powietrzu przez czas od 20 do 30 minut, powtarzając tą czynność, aż do zaniku zapachu amoniaku.

techniki-odlewnicwto-rysunek-na-tracony-wosk-1-B
Rysunek. Schemat przebiegu odlewania wyrobu metodą na tracony wosk.

W miejsce masy ceramicznej spajanej krzemianem etylu, używać można także specjalnych mieszanek gipsowych. Formuje się z nich zestaw modeli wytapianych przez ich zalewanie mieszanką gipsową, rozprowadzoną wodą w cylindrycznych skrzynkach do odlewania odśrodkowego.

Odlewy takie cechują się o wiele gładszą powierzchnią, a wykonanie formy jest o wiele prostsze. Mieszanka ta, ma też dodatkową zaletę polegającą na samorozpadzie po zanurzeniu w wodzie.

techniki-odlewnicwto-zdjecie-na-wosk-tracony-posag
Ilustracja. System kanałów wlewowych i przelewowych. Rycina przedstawia ich układ w modelu pomnika Ludwika XV, a zdjęcie współczesny wyrób.

Dalej zestaw formuje się w cylindrycznej skrzynce zaopatrzonej w kabłąk do mocowania w urządzeniu do odlewania odśrodkowego. Jako masę formierską używa się piasek kwarcowy z 1 % dodatkiem kwasu ortoborowego, który stapiając się zlepia ziarna piasku. Czołową niezamkniętą część skrzynki cylindrycznej, zamyka się piaskiem kwarcowym z dodatkiem 10 do 15 % roztworu szkła wodnego, które utwardzając się zapewnia zagęszczonej masie pożądana trwałość jeszcze przed wyżarzaniem.

Następnie wstawia się formę wlewem ku dołowi do pieca i nagrzewa do temperatury około 200oC. Mieszanina modelowa wytapia się. Formę przenosi się do pieca muflowego, w którym to w temperaturze od 850 do 900oC, wyżarzana jest przez czas od 3 do 5 godzin.

Złoto próby 0,853 przegrzewane jest ponad jego temperaturę topnienia wynosząca 950oC, do temperatury 1100oC. Wykonywane jest to po to, by zwiększyć lejność i poprawić tym sposobem zapełnianie formy.

Metal zalewa się do formy podgrzanej do 700oC, umieszczonej w urządzeniu odśrodkowym. Niezwłocznie po zalaniu formy uruchamiane jest urządzenie odśrodkowe, osiągające prędkość około 160 do 170 obrotów na minutę. Metal zestala się, a forma jest zdejmowana z urządzenia i odstawiana do schłodzenia przez czas od 3 do 4 godzin.

Powłokę ceramiczną z odlewu usuwa się zanurzając go na chwile w kipiącym roztworze alkalicznym i następnie przemywa wodą. Gotowy odlew odcinany jest od układu wlewowego (wykorzystywanego ponownie), wyżarzany, wytrawiany w 5 % roztworze kwasu azotowego, przemywany oraz suszony.

techniki-odlewnicwto-zdjecie-na-wosk-tracony-armata
Model z system kanałów wlewowych i przelewowych oraz gotowy odlew.

17-6Większa zawartość polietylenu powiększa skurcz i lepkość mieszanki, utrudniając prawidłowe wypełnienie matrycy.

17-7Marszalit, środek na pokrycie ochronne do form metalowych o różnorakim składzie chemicznym zawierający min drobno zmielony kwarc lub piasek kwarcowy.

17-8Korzystniej jest stosować rozdrobniony kwarc, gdyż piasek kwarcowy rozszerzając się pod wpływem temperatury może być powodem uszkodzenia formy.


Odlewanie techniką na wytapiany model - www.srebrnykruk.pl