www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Ręczna obróbka skrawaniem

Wykonywanie prac przecinakiem ślusarskim

Za pomocą przecinaka ślusarskiego wykonuje się prace takie jak przecinanie materiału na części oraz usuwanie poprzez ścinanie i wycinanie naddatku materiału.


Precyzja obróbki przecinakiem ślusarskim wacha się w przedziale od 0,5 do 0,7 mm i jest ona trudna oraz pracochłonna, a wykorzystuje się ją do m.in. odcinania pasków, zadziorów, wycinania otworów, wgłębień, fazowania, dzielenie na części, a także wykonywania podcięć spawalniczych i tym podobnych prac. Przecinak jest narzędziem wykonanym w formie zaostrzonego pręta o krawędzi tnącej prostej bądź łukowej i kącie zaostrzenia podanym w tabeli - kąt zaostrzenia przecinaka ślusarskiego na końcu nrozdziału.

Bardzo ważnym jest właściwe zaostrzenie przecinaka gdyż jego stępienie przyczynia się do zmniejszenia dokładności i gładkości obrabianej powierzchni. Ostrząc nie powinno go się zbyt mocno dociskać do tarczy ściernej. Może być to przyczyną przegrzania i rozhartowania ostrza.

Rysunek nr 5-6
Rysunek. Odcinanie paska blachy.

Do pobijania przecinaka ślusarskiego wykorzystywany jest młotek ślusarski, który w pracach ślusarskich ma bardzo szeroki zakres zastosowania m.in. do gięcia, prostowania, wybijania, nitowania oraz wielu innych czynności. Ma on zazwyczaj obuch okrągły lub kwadratowy, a jego waga mieści się w przedziałach od 400 do 600 g oraz od 600 do 800 g. Im większy ciężar młotka tym większa siła uderzenia i większy wysiłek w czasie pracy.

Rysunek nr 5-7
Rysunek. Przecinanie arkusza blachy.

Obrabiany przecinakiem materiał układa się na płycie bądź kowadle lub mocuje w imadle stołowym. Materiał unieruchomiony w imadle stołowym, trzymany jest stabilnie, a jego przecinanie prowadzi się w kierunku nieruchomej szczęki, osłanianej drewnianą lub metalową podkładką, umieszczaną między obrabianym materiałem, a szczękami imadła. Przecinak trzymany powinien być lekko za jego część środkową w lewej dłoni między palcami serdecznym i małym, a kciukiem, podpierając palcami średnim oraz wskazującym. Zachowuje się przy tym postawę wyprostowaną obróconą w połowie do imadła z lewą nogą lekko wysuniętą do przodu i prawą cofniętą. W czasie pracy obserwuje się ostrze, a nie główkę przecinaka, co zapewnia stałą kontrolę jakości obróbki.

Pręty i taśmy przecinać można na płycie lub kowadle ustawiając przecinak pionowo, nacinając obustronnie materiał, tak by muc go później przełamać.

Wycinanie z blachy półwyrobu lub otworów prowadzi się na materiale ułożonym na płycie, chwytając przecinak pionowo i prowadząc go po wytrasowanych wcześniej liniach. Pamiętając o pozostawieniu niewielkiego nadmiaru materiału na późniejsze prace wykończeniowe. Pod przecinane blachy należy podłożyć podkładki chroniące otrze przecinak przed wykruszeniem lub stępieniem. Blachy o grubości do 2 mm można przeciąć po jednokrotnym uderzeniu młotkiem. Natomiast grubsze uderza się wiele razy, aż do pojawienia się na przeciwnej stronie blachy śladów po przecinaku. Wówczas to obraca się blachę i zakańcza kolejnymi uderzeniami operację cięcia.

ysunek nr 5-8
Rysunek. Ścinanie grubej warstwy.

Cięcie blachy w imadle prowadzi się unieruchamiając ją w ten sposób, by linia traserska znajdowała się równo z górną powierzchnią szczęki imadła. Dla blach grubych linia ta powinna się znajdować od 3 do 4 mm ponad górną płaszczyzną szczęki.

Ścinanie inaczej usuwanie naddatku materiału odbywa się dwoma sposobami. Ścinanie zgrubne polegające na usunięciu materiału o grubości od 1,5 do 2 mm oraz ścinanie dokładne gdzie grubość usuwanego materiału wynosi od 0,5 do 1 mm. Kąt nachylenia przecinaka powinien wynosić od 35 do 40o. Gdy ma on mniejsze wartości powoduje to zeskakiwanie przecinaka, a przy większych wcinanie się poniżej wytrasowanych linii. Wykonując ścinanie dokładne, trzeba pamiętać o przecieraniu ostrza zwilżoną szmatką. Kiedy materiałem jest stal bądź miedź – olejem maszynowym lub wodą mydlaną, a gdy aluminium – terpentyną. Żeliwo nie wymaga nawilżania.


Tabela nr 5-1
Tabela. Kąt zaostrzenia przecinaka ślusarskiego.

Wykonywanie prac przecinakiem ślusarskim - www.srebrnykruk.pl