www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Próba metalu szlachetnego

Wyliczanie wartości stopu


Cena rynkowa złota sprzedawanego na giełdach surowców podawana jest za jedną uncję troy próby 0,999. By wyrazić ją w złotówkach i gramach należy dokonać obliczenia wartości   grama złota korzystając ze wzoru;


Wzór

Otrzymaną cenę przelicza się z dolarów na złotówki korzystając z aktualnych notowań kursów walut.

Wzór

W Polsce cenę złota podaje się za 1 gram próby 0,585. Przeliczenie ceny z giełd światowych na stosowane w kraju odbywa się z wykorzystaniem wzoru;

wzór

Analogiczne zasady obowiązują przy przeliczeniu wartości srebra, przy czym w Polsce w obrocie handlowym stosuje się cenę za 1 g próby 0,925. Do wykonania tych obliczeń można skorzystać ze wzoru;

Wzór

Przykład 1.

Obliczyć wartość 1 grama złota próby 0,999 w USD i zł oraz 1 g próby 0,585 w zł, gdy giełdowa cena, 1 troy oz wynosi 1325 USD, a kurs dolara równy jest 3,99 zł za jednego dolara.

Rozwiązanie.

Wyliczenia rozpoczynamy od ustalenia ceny 1 grama złota;

Wzór

Następnie przeliczamy wartość wyrażona w dolarach na złotówki;

Wzór

Kolejnym krokiem jest obliczenie wartości w zł za 1 g złota próby 0,585;

Wzór

Przykład 2.

Obliczyć cenę 1 grama srebra próby 0,925 gdy cena giełdowa srebra za 1 troy oz wynosi 18,30 USD, a kurs dolara równy jest 3,99 zł za 1 dolara.

Rozwiązanie.

Do obliczeń wykorzystujemy wzór;

Wzór Wzór

Wyliczanie wartości stopu - www.srebrnykruk.pl