www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
O stronie

Skąd pomysł i o autorze

Ciekawość poznania ręcznych rzemieślniczych metod kształtowania metalowych, autorskich, wyrobów zdobniczych nurtowała mnie już praktycznie od dzieciństwa. Jednakże proza życia skierowała moją zawodowa działalność na odmienne tory. Dopiero niedawno znalazłem czas i możliwość by zaspokoić swoją ciekawość.

Rozpocząłem poszukiwania wiedzy w tej tematyce, od ukończenia kursu biżuterii artystycznej w Warszawskim Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki”, a następnie policealnej szkoły (nr 35 im. J.Kilińskiego także w Warszawie) o kierunku złotnik – jubiler.

W trakcie poznawania zasad wykonywania wyrobów jubilerskich w tych dwóch placówkach, pomimo starań dołożonych przez prowadzących zajęcia, ciekawość moja nie została w pełni zaspokojona (z uwagi na zbyt małą ilość czasu). Podjąłem, zatem samodzielne próby zgłębiania wiedzy w tym zakresie. Materiały źródłowe poświęcone tej dziedzinie są rozproszone w wielu miejscach (książkach, czasopismach czy też na stronach internetowych), a ich dostępność jest często utrudniona. Na rynku nie ma w praktyce jednej pozycji, która by w sposób w miarę kompleksowy omawiała podstawowe zagadnienia związane z artystyczną obróbką metalu.

Dlatego też podjąłem się próby zgromadzenia wiedzy w tym zakresie. Poszukiwania informacji dla własnych potrzeb, nasunęły mi myśl iż może dobrze było by opracować uzyskane informacje w formie zwartej np. książki, e-boka lub strony www i udostępnić zgromadzoną wiedzę osobom zainteresowanym tymi zagadnieniami.

Każdy czytelnik musi zdawać sobie sprawę z faktu, iż wiedza teoretyczna przedstawiona na tej stronie, służy wyłącznie zapoznaniu i wprowadzeniu do opanowania podstawowych umiejętności takich jak wykonanie obrączki, pierścionka, kolczyków czy oprawiania kamieni jubilerskich.

Trzeba pamiętać, że tylko praktyka w połączeniu z teorią daje możliwość pełnej realizacji wizji twórczej każdego artysty, rzemieślnika bądź hobbysty.

Zapraszam do zapoznawania sie z tekstami opublikowanymi na stronie srebrny kruk oraz blogu.

Mam nadzieje, że informacje które będą udostępniane, ułatwią przygodę z samodzielnym wykonywaniem biżuterii lub innych dekoracyjnych przedmiotów.


Bloki tematyczne


Zgromadzone wiadomości można spróbować uszeregować w tematycznych grupach (podział ten nie jest formalny, ale wynika z omawianych treści).

Pierwsza zapoznaje z metalami, z ich podstawowymi właściwościami chemicznymi i mechanicznymi. Ze spoosbami ich uzyskiwania, topienia oraz łączenia (lutowanie, spawanie). Omawia także przygotowanie warsztatu do pracy, rodzaje prac ślusarskich i wykończeniowych artystycznych przedmiotów wytwarzanych z metalu. Obejmuje ona także ustawodawstwo probiercze, metody badania stopów metali szlachetnych i obliczenia złotnicze. Zajmuje się też, substancjami chemicznymi stosowanymi w artystycznej obróbce metali

Druga grupa tematów koncentruje się na opisie tradycyjnych technik złotniczych takich jak; filigran, inkrustracja, niello, wytrawianie dekoracyjne, sztancowanie, wyoblanie, czyli kształtowanie blach. Omawiane są również emaliarstwo, grawerstwo, odlewnictwo artystyczne oraz kowalstwo artystyczne. Przedstawione będą także techniki zdobywające co raz szerszą popularność w zachodnim świecie tj. mokume-gane, keum-boo i metal-clay.

Trzecia grupa tematów porusza zagadnienia zwiazane z gemmologią, obróbką i oprawianiem kamieni szlachetnych i ozdobnych. Charakteryzuje również najpopularniejsze kamienie jubilerskie.

Grupa czwarta zapoznaje w końcu z technologią sporządzania podstawowych elementów i kompletnych wyrobów jubilerskich.

Piąta grupa porusza problematykę uzupełniającą wiedzę przydatną w złotnictwie. Czyli tematykę związaną z numizmatyką oraz rysunkiem technicznym. Znajduje się tam również pare zdań o kowalstwie artystycznym. Blok ten zamyka bibliografia, podająca źródła pisane (książki, wydawnictwa), strony internetowe, a także pochodzenie i autorów wykorzystywanych ilustracjii.


Skąd pomysł - www.srebrnykruk.pl