www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Chemia złotnicza

Podstawowe pojęcia chemiczne


 • Kwasy są to związki chemiczne składające się za każdym razem z wodoru oraz reszty kwasowej, będącej tlenkami niemetali, bądź samym niemetalem. Ogólna reguła ich tworzenia jest następująca:
  tlenek niemetalu + woda = kwas.
  Wszystkie kwasy barwią papierek lakmusowy na czerwono. Kwasy organiczne dzieli się na tlenowe i beztlenowe.
 • Solami określa się związki chemiczne wywodzące się z kwasów, w których w miejsce wodoru został wprowadzony metal. Sole powstają według zasady, iż:
  kwas + woda = sól + woda, lub kwas + metal = sól + wodór.
 • Zasady, czyli wodorotlenki, to tlenki metali rozpuszczone w wodzie. Ogólna reguła ich powstawania to:
  tlenek metalu + woda = wodorotlenek metalu.
  Zasadami są, zatem związki pierwiastków (zwykle metali) i grupy wodorotlenkowej o  właściwościach przeciwnych do kwasów i w reakcjach z nimi tworzące sole. Ich ogólny wzór to: Mn (OH)n gdzie „M” oznacza metal a „OH” – grupę wodorotlenkową. Wodne roztwory silnych zasad nieorganicznych są nazywane ługami. Natomiast mocne zasady – roztwory wodne wodorotlenków metali alkalicznych tzw. litowców i wapnia o działaniu żrącym oraz węglanów sodu, potasu, amonu oraz roztwór amoniaku (woda amoniakalna) nazywane są alkaliami.
 • Związki organiczne, zalicza się do nich związki węgla głównie z wodorem i tlenem.
 • Węglowodory to substancje zbudowane z węgla i wodoru. w śród nich wyróżnia się węglowodory nasycone, gdy liczba atomów wodoru jest dwukrotnie większa plus dwa, od atomów węgla. Ich ogólny wzór to: CnH2n+2, a przykłady to; metan – CH4, etan – C2H6. Nienasycone, gdy atomy węgla wiążą się z więcej niż jedną więzią np. acetylen o wzorze C2H2.
 • Alkoholami nazywa się węglowodory połączone z grupą wodorotlenową (zbudowaną z atomu tlenu i wodoru o ogólnym wzorze – OH), np. alkohol metylowy o wzorze: CH2OH. Pochodnymi alkoholi są; estry, etery, oraz aldehydy.
 • Węglowodany są to związki organiczne zbudowane z węgla, wodoru i tlenu. Liczba atomów wodoru jest w nich dwukrotnie większa od atomów węgla.
 • Rozpuszczanie chemiczneroztwarzanie, jest to zjawisko polegające na przechodzeniu substancji stałej do roztworu, połączone z jej reakcją z rozpuszczalnikiem bądź innym składnikiem roztworu. Ciecz zawierającą w sobie rozpuszczone ciało stałe nazywamy roztworem bądź rozczynem. Rozpuszczalność ciał stałych zazwyczaj zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury.
 • Filtrowanie, albo sączenie to oddzielenie mieszanin ciał stałych i ciekłych. Wykonuje się je najczęściej za pomocą bibułki zwiniętej w stożek nazywanej sączkiem, włożonej do lejka. Sączek przygotowuje się z kolisto wyciętej bibuły złożonej na połowę i następnie znów na pół. Rozwarta ćwiartka stanowi sączek w kształcie lejka przepuszczający płyny a zatrzymujący ciała stałe.
 • Destylacja, czyli oddzielenie substancji ciekłych od innych ciał. Zasada tego zabiegu polega na doprowadzeniu danej substancji do stanu parowania i późniejszym jej skropleniu. Obdziela się tym sposobem substancje lotne od nielotnych np. z amalgamatu złota – rtęć od złota.
 • Odparowywanie jest to częściowe bądź całkowite usunięcie rozpuszczalnika z roztworu przez jego ogrzewanie. Wykonuje się je w tzw. łaźni wodnej albo powietrznej. Łaźnia wodna to zazwyczaj miedziane naczynie z wodą, w którym umieszcza się tak by ogrzewana była przez parę wodną, porcelanową parownicę z cieczą do odparowania. Natomiast łaźnia piaskowa to żelazna misa wypełniona piaskiem.

Podstawowe pojęcia chemiczne - www.srebrnykruk.pl