www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Chemia złotnicza

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z substancjami chemicznymi


Używając w trakcie artystycznej obróbki metali licznych substancji chemicznych nie można zapomnieć o tym, iż często stwarzają one różne niebezpieczeństwa.


Przykładowo, pracując z kwasami należy zdawać sobie sprawę z tego, że działają one drażnią na skórę powodując oparzenia. Kwas solny i jego pary energicznie atakują metale takie jak cynk bądź miedź, niszcząc niezabezpieczone części aparatury czy też niedostatecznie izolowane przewody elektryczne itp. Natomiast reakcji kwasu siarkowego z metalami towarzyszy wydzielanie się niebezpiecznych gazów takich jak wodór i arsenowodór. W związku z możliwością wystąpienia wielu różnorakich zagrożeń, należy przestrzegać n/wym. ogólnych zasad bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi.

 • W pomieszczeniu gdzie pracuje się z niebezpiecznymi substancjami należy zadbać by była zapewniona dobra wentylacja. Posadzka powinna być kwasoodporna i szczelna z małą pochyłością ku kanałowi odpływowemu.
 • Do przechowywania kwasów i ich transportu, używać należy pojemników szklanych, mocno opakowanych (w koszach wiklinowych lub żelaznych).
 • Na powierzchni naczyń, w których przechowywane są substancje chemiczne należy wyraźnie oznaczyć ich rodzaj.
 • Przy rozcieńczaniu kwasu, należy zawsze wlewać kwas do wody (chłodnej), a nie odwrotnie. Podczas wlewania należy płyn mieszać.
 • Pojemniki szklane przed napełnieniem starannie wypłukać wodą. Przy ich wypełnianiu substancją chemiczną należy pozostawić zawsze nieco wolnej przestrzeni. Po napełnieniu naczyń, szczelnie je zakorkować i oznaczyć rodzaj substancji.
 • Przy pracy z niebezpiecznymi substancjami używać zawsze odpowiedniej odzieży (rękawice, fartuch, buty, okulary itp.) Pracę wykonywać najlepiej w zespole, co najmniej dwuosobowym, tak by w razie wypadku ktoś mógł udzielić pomocy. Mieć w pogotowiu wiadro wody.
 • W pobliżu miejsca pracy z kwasami powinna znajdować się umywalnia z ciepłą wodą oraz apteczka podręczna, doposażona tak, by można było udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Przy pracy z kwasem azotowym należy szczególnie wystrzegać się wdychania brunatnych par (tlenków azotu), bezwzględnie należy używać masek ochronnych z odpowiednim pochłaniaczami. W razie rozlania, nie używać do zasypywania trocin, lecz spłukać posadzkę dużą ilością wody.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenie naczyń po kwasach należy je całkowicie opróżnić i dokładnie przewietrzyć, przedmuchując powietrzem wprowadzanym od dołu (ponieważ gazy pozostające w pojemniku są cięższe od powietrza), po czym od dołu zobojętnić resztę kwasu za pomocą sody. Roztwór ten pozostawić w zbiorniku przez kilka godzin. Następnie wykonać czyszczenie i przemywanie, jeśli jest to możliwe z zewnątrz za pomocą strumienia wody i odpowiednio długich szczotek lub skrobaczek. Należy pamiętać także o ubraniach ochronnych i środkach ochrony dróg oddechowych.
 • Przy przeprowadzaniu reakcji chemicznych, podczas których mogą wytworzyć się gazy, należy zadbać o szczelność aparatury.
 • Reakcje pod zwiększonym lub zmniejszonym ciśnieniem np. przy destylacji próżniowej prowadzić zawsze w okularach lub maskach ochronnych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z substancjami chemicznymi - www.srebrnykruk.pl